Transparency International

Donator

Transparency International (TI) je međunarodna nevladina organizacija angažovana u oblasti povećanja odgovornosti državne vlasti i suzbijanja korupcije na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Rad TI je višedimenzionalan:

Ekonomska dimenzija. Korupcija “cveta” tamo gde je ograničeno delovanje tržišnih zakona. Na taj način se umanjuje efikasnost poslovanja, snižava konkurentnost preduzeća i smanjuje razvojni potencijal čitave privrede.

Stoga je suzbijanje korupcije u interesu preduzeća jer im omogućava da postanu konkurentnija na međunarodnom tržištu i ekonomski snažnija. Povećanje konkurentnosti i produktivnosti firmi rezultira rastom nacionalnog dohotka po stanovniku i rastom životnog standarda.

Socijalna dimenzija. Korupcija vodi osiromašenju većine građana koji plaćaju dodatni namet u vidu mita za dobijene usluge i robe. Na račun te većine, bogati se uzak krug povlašćenih ljudi koji se nalaze na položajima u državnoj vlasti. Bujanje korupcije rezultira povećavanjem socijalnih razlika, što dalje dovodi do sve većih socijalnih tenzija.

Borba protiv korupcije ide u prilog zaustavljanja daljeg osiromašivanja najširih slojeva stanovništva, Suzbijanje korupcije takođe vodi i smanjivanju socijalnih razlika u društvu.

Etička dimenzija. Korupcija se razvija na račun propadanja moralnih vrednosti društva.

Borba protiv korupcije je istovremeno i borba za afirmaciju poštenja (integriteta) u datom društvu i izgradnju sistema moralnih vrednosti koji postoje u demokratskim zemljama.

Više o TI možete pročitati ovde.