Ispod radara: monitoring implementacije projektnog finansiranja medija

Trajanje:

januar 2016 – novembar 2016.

Cilj projekta:

Zaštita javnog interesa u javnom informisanju kroz punu implementaciju medijskih i zakona o javnom informisanju kao i uspostavljanje fer i transparentnog modela javne potrošnje u medijskom sektoru.

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

BIRN Srbija nastoji da ustanovi efikasan model nadgledanja sprovođenja medijskih zakona, zalažući se za podizanje standarda tokom procedure javnih konkursa i procesa budžetskog planiranja.

Ovaj cilj će biti postignut putem istraživanja, analiza javnih politika i javnih zagovaranja.

Predviđene aktivnosti:

  1. analiza sadržaja koji su proizvedeni kroz javne konkurse za budžetsko finansiranje javnog informisanja i procesa budžetskog planiranje u te svrhe
  2. doseg politika, zagovaranje i podizanje svesti putem organizovanja okruglih stolova, učešća na konferencijama o javnim politikama, kao i uz pomoć onlajn i PR kampanje

Projekat Ispod radara: monitoring projektnog finansiranja medija zasniva se na naporima BIRN-a da se uspostavi transparentan i efikasan model finansiranja medija i oslanja se na prethodno uspešno realizovan projekat 2014. godine.

Kako bi se ostvario održivi uticaj, BIRN Srbija će uspostaviti saradnju sa svim relevantnim akterima, uključujući organizacije i tela koja donose odluke, a koja takođe nadgledaju ovaj proces.

Projekat je osmišljen tako da postigne sveobuhvatan monitoring i proces evaulacije, te može da posluži kao dobar primer prakse za slične buduće poduhvate.

Projektni produkti:

Pojedinačni izveštaji o projektnom finansiranju medija u 12 gradova Srbije, završni izveštaj, 5 okruglih stolova, PR i onlajn kampanja, preporuke za javne politike…

 

Share Button