Fokus na granična područja – trening o medijima i izveštavanju

Trajanje:
Januar – decembar 2008

Cilj projekta:
Podizanje stručnih kapaciteta lokalnih novinara u južnoj Srbiji, Sandžaku i na Kosovu , kako bi proizveli profesionalne i objektivne izveštaje o ključnim pitanjima; Pojačano izveštavanje o političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima od značaja za manjine i njihovo okruženje i veće učešće javnosti u raspravama o tim temama.

Mesto održavanja:
Južna i jugoistočna Srbija

Opis projekta:
BIRN je trenirao preko 20 novinara i razvio trajnu mrežu novinara u južnoj Srbiji, Sandžaku i na Kosovu, utičući na kontinuitet profesionalnog izveštavanja o pitanjima od značaja za ova područja na kojima živi veliki broj pripadnika manjinskih populacija. Projektom je proširen domet i uticaj lokalnih novinarskih priča, jer smo obezbedili međuregionalnu i međunarodnu platformu za njihovo objavljivanje.
Osim toga, organizovali smo i panel diskusije nakon publikovanja Specijalnih izdanja u okviru BIRN-ove on-line platforme Balkan Insight
www.balkaninsight.com , čime se proširio uticaj priča i inicirao dijalog u lokalnim zajednicama.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button

Oblast delovanja

Donatori