Digitalna lupa: saradnja online medija u potrazi za političkom odgovornošću

Trajanje:
oktobar 2015 – mart 2016.

Cilj projekta:

BIRN Srbija ovim projektm pokreće javnu raspravu o takozvanim “sivim zonama” u kojma se mandati lokalnih i nacionalnih Vlada preklapaju, narušavaju pružanje usluga i omogućavaju korupciju. Bolja informisanost građana trebalo bi da rezultira i povećanom političkom odgovornošću.

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

U nedostatku informacija u medijima koji bi kritički propitivali rad Vlade na svim nivoima, BIRN Srbija i portal Južne vesti će, u saradnji sa nekoliko lokalnih i regionalnih online medija, otvoriti prostor za javnu debatu, razmenu različitih mišljenja i glasove zajednice.

Nedostatak funkcionalne debate, posebno između donosioca odluka, dovodi do sveobuhvatne letargije ljudi i odsustva motivacije za učešćem u političkim procesima, naročito na lokalnom nivou.

Projekat Digitalna lupa: saradnja online medija u potrazi za političkom odgovornošću teži da putem online medija informiše ljude koji će zahtevati političku odgovornost kada su u pitanju takozvane “sive zone” u kojma se mandati lokalnih i nacionalnih Vlada preklapaju, narušavaju pružanje usluga i omogućavaju korupciju.

Projekat ima za cilj uspostavljanja dobre prakse za buduću saradnju online medija širom Srbije, gde će se razmenjivati sadržaji i deliti iskustva. Dodatnu vrednost projektu daje činjenica da se nakon završenog procesa privatizacije medija u Srbiji, očekuje procvat lokalne online medijske scene koja će okupiti iskusne novinare, te će postati veoma bitan izvor informacija.

Projektni produkti:

10 tekstova i 5 video intervjua. 3 događaja širom Srbije

Share Button