Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Trajanje: 

Novembar 2018 – Novembar 2021.

Cilj projekta: 

Projekat “Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj ra

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice.

Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Specifični ciljevi projekta su da: unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji, poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva i unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika, unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka.

Aktivnosti: 

 • Izgradnja kapaciteta OCD za sprovođenje inovativnih i strateških kampanja javnog zagovaranja;
 • Aktivno uključivanje građana u kampanje javnog zagovaranja organizacija civilnog društva;
 • Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija javnih vlasti;
 • Podizanje svesti građana o značaju učešća u procesima donošenja odluka;
 • Podrška u dijalogu između organizacija civilnog društva i institucija i ostalih relevantnih aktera;
 • Podizanje uticaja OCD na procese javnih politika;
 • Promocija inovativnih praksi javnog zagovaranja u Srbiji;
 • Među-sektorska saradnja između organizacija civilnog društva i medija.

Ciljne grupe: 

 • Organizacije civilnog društva
 • Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou
 • Šira javnost

Publikacije i drugi materijali:

 • Veb sajt
 • Advocacy Toolkit
 • Primeri dobre prakse (video)
 • Istraživanja, analize i preporuke
Share Button