Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)

07.3.2019 | 11:12

BFPE od svog osnivanja 2003. godine doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona Jugoistočne Evrope:

  • Sadržinski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosioca odluka na različitim nivoima,
  • Promovišući i povezujući istaknute pojedince i angažovane grupe građana koji se zalažu za modernizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije,
  • Zalažući se za pravnu državu, ljudska i manjinska prava,
  • Tragajući za rešenjima postojećih i budućih izazova održivog razvoja,
  • Inicirajući dijalog među relevantnim akterima,
  • Zalažući se za unapređenje znanja i profesionalnih kapaciteta relevantnih aktera za njihovo odgovorno učešće u političkom i društvenom životu.

Više o BFPE-u možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."