Tužioci birani po političkim, a ne stručnim merilima

27.12.2015 | 12:30

Vlada Srbije je za buduće tužioce predložila kandidate koji su na javnom konkursu dobili niže ocene od ostalih svojih kolega na rang listi, piše BIRN u svom novom tekstu. 

Nedavni izbor novih tužilaca u Skupštini Srbije izazvao je brojne nedoumice oko toga kojim se kriterijumima vodila Vlada Srbije ako ne ocenom stručnosti i osposobljenosti kandidata, kako bi trebalo da bude prema postojećim propisima.

Iako su novi tužioci izabrani u parlamentu javnost je ostala uskraćena za odgovor na ova pitanja jer su ćutali i Ministarstvo pravde i Državno veće tužilaca.

Pored toga za više od 30 tužilaštava kandidati nisu ni predloženi, iako se njihova imena nalaze na dokumentu koji se zove Konačna rang-lista i koja je ranije objavljena na sajtu Državnog veća tužilaca.

Nema objašnjenja zašto se to dogodilo baš kao što se ćuti i o načinu na koji će pomenuta tužilaštva dobiti nove javne tužioce, s obzirom na to da sadašnjim tužiocima mandat ističe za nedelju dana.

Opširnije čitajte ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."