Treći izveštaj BIRN-a o ekonomskoj održivosti medija u digitalnom okruženju

24.12.2020 | 11:42

BIRN Srbija objavio je novi izveštaj posvećen ekonomskoj održivosti medija u digitalnom okruženju,  u okviru projekta Gde je mesto medija u novim politikama upravljanja internetom?

Kao jedan od najvećih problema ekonomske održivosti medija prepoznat je sve veći upliv društvenih mreža u medijsku ekonomiju, ali i kriza tradicionalnih modela oglašavanja.

Uvodeći nove tržišne igrače, novu tehnologiju proizvodnje i distribucije sadržaja, kao i nove (poslovne) odnose sa publikom i oglašivačima, digitalno okruženje dodatno usložnjava medijski sistem, ugrožavajući finansijski opstanak medija, navodi se u izveštaju BIRN-a.

I pored prodaje oglasnog prostora i proizvodnje medijskog sadržaja, u Srbiji država i dalje igra glavnu ulogu na tržištu i tako negativno utiče na tržišne odnose.

Tržište digitalnog oglašavanja beleži konstantan i stabilan rast, ali najveći deo novca za oglašavanje nije usmeren ka medijima, već kompanijama kao što su Google i Facebook na ime oglašavanja na ovim platformama.

Dodatni izazov za medije predstavlja i pitanje kako motivisati publiku da plati za proizvedeni sadržaj, s obzirom na to da je u digitalnom prostoru ponuda sadržaja izuzetno velika, a da su korisnici navikli da do njega dolaze besplatno.

U posebno teškom ekonomskom stranju su lokalni mediji koji se suočavaju sa problemom ograničenog tržišta lokalnih oglašivača, malim kapacitetima za prilagođavanje onlajn sferi, kao i netransparentnom distribucijom novca iz lokalnih samouprava.

Ekonomska održivost važan je aspekt medijskog promišljanja jer je u direktnoj vezi sa medijskim slobodama i uređivačkom nezavisnošću – što je medij siromašniji, pod većim je pritiskom finansijera.

Trećim izveštajem BIRN-a obuhvaćeni su i modeli direktnog finansiranja od strane publike, onlajn oglašavanje, kao i problem autorskih prava.

Na našem sajtu dostupan je prvi izveštaj o medijima i novim politikama upravljanja internetom kao i o medijskim politikama u digitalnom okruženju.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."