Razbiti stereotipe o ženama u policiji

09.3.2016 | 11:35 Žene su i dalje suočene sa predsrasudama u obavljanju policijskog posla, jedan je od zaključaka održane konferencije „Žene u policiji: slučaj Zapadni Balkan“. Foto: MC Beograd

Srpska policija broji 23% predstavnika ženskog pola od ukupnog broja zaposlenih. Međutim, žene su uglavnom zaposlene na administrativnim poslovima i poslovima logistike, dok ih najmanje ima na operativnim poslovima, rukovodećim pozicijama i poslovima uniformisane policije.

Kada su u pitanju zemlje u regionu, Makedonija ima 18 odsto žena u policiji, Bosna i Hercegovina 13, Crna Gora 9, Albanija 10, a Kosovo 14. Panelisti su naglasili da je evropski standard zastupljenosti žena u policiji 30 odsto.

Osim statističkih podataka, učesnici su izneli glavne uzroke ovakvog stanja, ali i dali moguća rešenja ovog problema.

Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva rekla je da su najveći problem stereotipi, da mora doći do njihovog dekonstruisanja i da treba razbiti mit o roditeljstvu kao smislu ženinog postojanja.

Policajke u Srbiji nisu u istoj poziciji kao muškarci, navela je Aurelija Đan iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. „Žene nemaju mogućnost usklađivanja privatnog i poslovnog života, moraju da biraju. Drugačiji su uslovi za rad, a muškarci imaju više prilika za usavršavanje“, zaključila je Đan.

Andrej Bogdanoski iz Analitike iz Skoplja istakao je važnost učešća žena u mirovnim misijama. „U prvoj međunarodnoj mirovnoj misiji 2005. godine bila je pripadnica policije, to je trebalo da iskoristimo kao kampanju, a nismo to uradili“, rekao je Bogdanoski.

Istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije iz Prištine Plator Avdiu rekao je da “nije dovoljno samo objaviti nešto na sajtu, već treba napraviti agresivniju kampanju”. Sličnog je mišljanja Besjana Kuci iz Insituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane. “Treba da ističemo žene koje imaju najviši rang i da ih ohrabrujemo”, rekla je Kuci.

Dina Bajramspahić, istraživačica Instituta Alternativa iz Podgorice rekla je da “žene čak i kada se izbore za viši čin, ne obavljaju operativne poslove”.

Učesnici panela su se usaglasili da je neophodno voditi agresivniju kampanju kojom bi se što više žena interesovalo za policijski posao, da treba razbiti stereotipe, i da nadležno ministarstvo mora da kreira sistemski pristup za ovakav napredak.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Puls integriteta i poverenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULSE. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društvaˮ za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). 

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."