Poziv studentima za učešće u programu praćenja suđenja za organizovani kriminal i korupciju

25.1.2019 | 14:39 Balkanska istraživačka mreža, BIRN i Centar za pravosudna istraživanja, CEPRIS pozivaju studente završne godine studija i master programa sa Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka da se prijave za učešće u programu praćenja suđenja za organizovani kriminal i korupciju

Mešoviti timovi pravnika i novinara će u periodu od aprila 2019. do kraja marta 2020. godine, oslanjajući se na razvijenu metodologiju, pratiti odabrana suđenja u posebnim odeljenjima za organizovani kriminal Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, kao i izveštavanje medija o ovim slučajevima.

Rezultat monitoringa biće sastavni deo izveštaja koji će publikovati BIRN i CEPRIS.

Osnovni cilj projekta je da pruži objektivnu sliku kada je reč o suđenjima u predmetima organizovanog kriminala i korupcije i uporedi stvarno stanje sa narativom koji stvaraju domaći mediji koji izveštavaju o posmatranim slučajevima. Na osnovu zaključaka tim stručnjaka izaći će sa preporukama za unapređenje nezavisnosti, transparentnosti i nepristrasnosti pravosuđa, kao i za profesionalno medijsko izveštavanje.

Od zainteresovanih kandidata očekuje se da budu na raspolaganju tokom perioda trajanja projekta, kao i tokom inicijalne obuke koja je planirana za kraj februara 2019. godine.

Odabir će biti vršen na osnovu akademskih uspeha (kopija indeksa) i referenci kandidata (kontakt dvoje stručnjaka koji mogu dati preporuku za kandidata), motivacionog pisma i intervjua sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Jedan od osnovih kriterijuma selekcije biće odsustvo konflikta interesa odnosno povezanost sa zainteresovanim stranama (sud, tužilac, okrivljeni, advokati).

Konkurs je otvoren do 07.02.2019. godine.

Izabrani studenti će biti plaćeni za angažovanje na projektu.

Zainteresovani studenti završne godine studija i master programa sa Pravnog fakulteta i FPN mogu se prijaviti na adresu prijave@birn.eu.com

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."