Održane radionice u lokalnim samoupravama u okviru projekta “Participativno budžetiranje”

27.6.2015 | 13:08 BIRN Srbija i NALED posetili su 9 opština u Srbiji

Devet gradova i opština u Srbiji – Sombor, Šabac, Pirot, Knjaževac, Sremska Mitrovica, Pančevo, Ruma, Zrenjanin i Trstenik – učestvovalo je u radionicama na temu uključivanja građana u budžetski proces sa predstavnicima organizacija BIRN Srbija i NALED u okviru projekta “Participativno budžetiranje”.

U okviru ovih radionica reči je bilo o povećanju transparentnosti budžetskog procesa, o edukaciji građana o samom procesu donošenja budžeta, kao i o povezivanju građana, medija, poslovnog sektora i uprave. Proces učešća građana u odlučivanju o budžetu jedne zajednice podrazumeva udruživanje svih aktera, koji mogu doprineti što kvalitetnijoj i transparentnijoj raspodeli javnog novca.

Radionicama je prisustvovalo ukupno 200 predstavnika NVO sektora, medija i poslovnog sektora, kao i predstavnika gradskih, odnosno opštinskih uprava. Uvođenjem prakse učešća građana u procesu donošenja odluke o lokalnim budžetima, ovaj projekat za cilj ima da ojača ulogu koju mediji, civilni sektor, predstavnici lokalnih biznisa i građani imaju u demokratskim procesima na lokalu i da ojača kredibilitet odluka javne administracije.

Posebna vrednost projekta je u direktnom uključivanju građana i predstavnika medija i civilnog sektora u sam proces donošenja budžeta i njihovo osposobljavanje za praćenje dalje realizacije planiranih prioritetnih akcija.

Radionice su održane 16 – 26. juna ove godine, a nastavak projekta predviđen je u avgustu.

trstenik 1

trstenik 2

Projekat finansiraju EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu 2013” i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."