Mediji i nove politike upravljanja internetom

15.12.2020 | 16:16

Internet i digitalni prostor sve više postaju mesto gde se sloboda izražavanja i medijske slobode susreću sa brojnim izazovima i problemima. Algoritamsko i platformsko usmereno informisanje dovodi do toga da se ljudi informišu u zatvorenim krugovima svojih istomišljenika ili poznanika (tzv. news bubbles), a  količina i brzina širenja dezinformacija je tolika da ponekad ozbiljno ugrožava društveni dijalog.

Veliki deo promena koje su uslovljene tehnološkim inovacijama dolaze iz najrazvijenijih zemalja (naročito SAD gde se nalazi sedište najvećih tehnoloških kompanija poput Google-a, Facebook-a, Amazon-a, Twitter-a i sl.), ali ove promene podjednako utiču na medije u manje razvijenim društvima.

Upravo zato BIRN će ovim i narednim izveštajima doprineti novom promišljanju razvoja medijskih politika, jer će na njih presudno uticati i načini na koje se promišlja i implementira politika regulacije interneta. Iako su debate o pitanjima regulacije interneta globalne i neke od gorućih tema brojnih svetskih javnih foruma, naši izveštaji prevashodno će imati u vidu lokalni kontekst, ograničenja i mogućnosti domaće medijske scene. Izveštajima se mapira trenutno stanje, relevantne politike i zakonodavni okvir, kao i ključni akteri koji aktivno rade na politikama upravljanja internetom.

Kao jedan od najvećih problema prepoznate su društvene mreže koje sve češće služe za upućivanje pretnji i različitih vrsta pritisaka usmerenih ka novinarima i medijskim radnicima. Uprkos tome, postojećim zakonodavstvom čitav spektar pritisaka kojima su svakodnevno izloženi mediji i novinari nije prepoznat. Podaci monitoringa SHARE Fondacije pokazuju ukupno 232 različite povrede prava novinara, istraživačkih novinara i onlajn medija i platformi (u periodu od 2014. do januara 2020. godine) u Srbiji.

U našem izveštaju kao glavne preporuke izdvojili smo iniciranje izmene Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku tako
da one prepoznaju krivična dela na štetu novinara i medijskih radnika koja dolaze iz digitalne sfere, kao i unapređenje sistema prevencije, prepoznavanja i prijavljivanja napada, kroz kreiranje obuka i vodiča za medije i novinare.

Prvim izveštajem obuhvaćeni su i mehanizmi zaštite novinara i njihova (ne)efikasnosti, sve veći problem pritisaka i napada na novinare, širenje dezinformacija kao i algoritamsko upravljanje sadržajem, a svaka od ovih oblasti praćena je preporukama za njihovo unapređenje.

Cilj ovog i narednih izveštaja je pokretanje debate o statusu medijskih sloboda, otvorenosti, inkluzivnosti i pristupu informacijama, kao i ekonomskoj održivosti medija u digitalnom prostoru. Kroz ovaj projekat BIRN nastoji da doprinese novom promišljanju razvoja medijskih politika, kao i da utiče na unapređenje domaćeg zakonodavstva i podstiče njegovu saradnju sa stranim kompanijama i međunarodnim organizacijama i institucijama, kako bi politike upraljvanja internetom bile unapređene u tehničkom smislu, ali i kada je u pitanju dimenzija ljudksih prava koja se često zanemaruje.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."