Kako novinari da zaštite svoje izvore – izazovi digitalnog doba

25.5.2022 | 10:59

Novi BIRN-ov izveštaj Nekontrolisani nadzor: Zaštita novinarskih izvora u digitalnom okruženju, koji je realizovan u saradnji SHARE Fondacijom, predstavljen je danas na konferenciji za štampu.

Izveštaj je nastao kao rezultat fokus grupa na kojima su učestvovali novinari i novinarke iz istraživačkih i lokalnih redakcija i pokazuje da gotovo svi učesnici dele osećaj da su nadzirani. Nove okolnosti ne utiču na povećan nivo samocenzure, ali utiču na promene prakse i načina komunikacije sa izvorima, kao i na bezbednosnu kulturu u redakcijama.

Osećaj da su nadzirani povećava se s osetljivošću tema koje novinari istražuju ili zavisi od izvora sa kojima dolaze u kontakt, a koji su često osobe od interesa za bezbednosne strukture, kao npr. deo kriminalnog miljea, krupnog biznisa, nosioci vlasti itd.

Retko se kroz sudske i istražne postupke traži od novinara da odaju svoj izvor. Mnogo je češća praksa pritiska kroz indirektne pretnje ili „prijateljske“ savete, koji ukazuju na to da je novinarska komunikacija bila poznata i licima izvan redakcija.

Novinari/ke dobro ili vrlo dobro poznaju zakonska i samoregulatorna pravila zaštite izvora. Dodatno, iako u nezavidnoj finansijskoj situaciji, redakcije i mediji su spremni na ulaganje dodatnih resursa u sisteme zaštite, kao i na usvajanje novih znanja i veština.

Izveštaj nastaje u trenutku kada se na globalnom nivou sve češće raspravlja o uticaju elektronskog nadzora na medije. Praksa brojnih zemalja, naročito nedemokratskih, pokazuje da se ova vrsta nadzora, uz neadekvatan pravni okvir koji bi propisao njegovu upotrebu, sve češće koristi kao metod ograničavanja medijskih sloboda.

Tehnologije nadzora omogućavaju pristup velikoj količini podataka i praćenje elektronskih uređaja njihovih korisnika, te prikupljanje informacija o pozivima, porukama, poslatim i primljenim emajlovima, lokaciji kretanja, pretragama, sačuvanim dokumentima i sl., što praktično znači udar na privatnost novinara i otkrivanje identiteta njihovih izvora.

Izveštaj Nekontrolisani nadzor – novi vid pritisaka: Zaštita novinarskih izvora u digitalnom okruženju možete preuzeti u sekciji Publikacije.

 

Publikacija je nastala u okviru projekta Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija koji partnerski sprovode BIRN Srbija i SHARE Fondacija, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."