Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Valjevo

24.11.2016 | 10:16 BIRN Srbija predstavlja deseti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, na primeru grada Valjeva Projektno finansiranje medija, Valjevo, BIRN Srbija

Grad Valjevo je sa svega 3,5 miliona dinara iz gradske kase podržao 13 projekata za unapređenje javnog informisanja. Novac je raspodeljen tako da je skoro polovina, 1,6 miliona dinara, data televiziji Vujic (VTV), dok je ostalih 12 medijskih projekata podržano sa 300,000 do 70,000 dinara.

BIRN-ova analiza, kojom je obuhvaćeno 5 projekata (ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara) pokazuje da je kroz mehanizam konkursnog sufinansiranja u prethodnoj godini grad Valjevo mahom finansirao delove redovnih programa, a ne projektno zaokružene celine.

Iako model konkursnog finansiranje budžetskim novcem nije nov i primenjuje se u Valjevu nekoliko godina unazad, podaci BIRNa pokazuju da su pojedini projekti finansirani godinama (na primer, emisija Izlaz RTV Marš, Pravoslavlje i mladi Radija Istočnik ili Gradske manifestacije na VTV).

Analizirani sadržaj pokazuje izvesnu tematsku raznovrsnost, aktuelizujući teme od značaja za lokalnu publiku – od praćenja rada lokalnih vlasti do kulturnih manifestacija. Ipak, sadržajem dominira promotivni ton, bez podsticanja javne debate ka temama u domenu ljudskih prava, pravne države, borbe protiv korupcije i sl.

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Valjevo (pdf)

BIRN Srbija sprovodi obimno istraživanje i analizu sadržaja programa i projekata koji su sprovedeni u toku 2015. godine u 10 opština/gradova u Srbiji, kao i projekata koji su podržani od strane Sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja. Projekat traje do novembra 2016. godine, a BIRN će javnosti predstaviti i povremeno objavljivati 12 izveštaja o sprovođenju projekata i medijskih zakona.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."