Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Bor

14.9.2016 | 10:59 BIRN Srbija predstavlja šesti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, na primeru opštine Bor Projektno finansiranje medija, Bor

Glavni nalaz je da je novcem građana mahom podržana redovna, dnevna produkcija vesti i izveštaja, tj. redovan rad medija.

Tri od pet analiziranih projekata, zapravo nisu zaokružene tematske ni projektne celine.

U tom smislu postoji realna potreba za edukacijom kako nosilaca vlasti koji konkurse raspisuju i za njih odobravaju novac, tako i komisije koja odlučuje o projektima i koja ovakvu vrstu projekata ne bi trebalo da preporučuje za finansiranje.

Dodatno, potrebna je i edukacija samih medija koji bi trebalo da shvate suštinu projektnog finansiranja i podignu kvalitet podnetih prijava na konkursima.

Jedan projekat zavređuje pohvale (Za media) i može poslužiti kao primer dobre prakse.

Analizom je obuhvaćeno 5 medijskih projekata čija je ukupna vrednost 3.200.000,00 dinara, što je šestina ukupnog novca koje je ova opština opredelila medijima. Projekti za analizu birani su kao tipološki raznovrsni, pa su tako obuhvaćene privatna produkcija, televizija, štampa i portali.

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Bor (pdf)

BIRN Srbija sprovodi obimno istraživanje i analizu sadržaja programa i projekata koji su sprovedeni u toku 2015. godine u 10 opština/gradova u Srbiji, kao i projekata koji su podržani od strane Sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja. Projekat traje do oktobra 2016. godine, a BIRN će javnosti predstaviti i povremeno objavljivati 12 izveštaja o sprovođenju projekata i medijskih zakona.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."