Gde je mesto medija u novim politikama upravljanja internetom?

Trajanje: 

Septembar 2019 – Novembar 2020

Cilj projekta: 

Uključivanje medijske industrije u javnu debatu o mestu medija u novim politikama razvoja i upravljanja internetom (engl. Internet governance).

Mesto održavanja: 

Srbija

Opis projekta:

Imajući i vidu da se tokom ove i 2020. godine usvaja ili počinje primena nekoliko važnih strateških dokumenata (koje će evidentno voditi promeni regulative), sprovešćemo istraživanje koje će formulisati početne pozicije i osnažiti ulogu medija u tim pregovorima.

BIRN će kroz ovaj projekat doprineti novom promišljanju medijskih politika i razvoja medija. Internet i nove tehnologije koje dolaze sa njim glavni su transformatori medijskog sektora i iz temelja menjaju način na koji se ljudi informišu, primaju i stvaraju informacije od javnog značaja.

Razvoj je utemeljen ne samo na novim tehnologijama koje se ubrzano kreiraju i inoviraju u okviru IT industrije (programi za kreiranje baza podataka i njihovu vizualizaciju, virtuelnu realnost, video 360, podkasti i sl.), nego i na javnim politikama koje su sve više usmerene na regulaciju interneta, a koje imaju snažne implikacije i na medijsku industriju.

Samo na evropskom nivou usvojene su nove direktive o autorskim pravima, zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je i izmena krovne direktive o audio vizuelnim medijskim uslugama (AVMSD).

Na globalnim forumima, regulacija interneta i upravljanje internetom su najznačajnije teme kojima se bavi i medijska industrija. Ovo je posebno značajno sa stanovišta zemalja u razvoju (ili tranziciji kao što je Srbija), a koje ostaju na marginama. Navedena pitanja BIRN će pokušati da razradi i lokalizuje kroz ovaj projekat, naročito, imajući u vidu izostanak sadržajnije debate na domaćem terenu.

Medijska strategija i ostale nacionalne inicijative poput Digitalne Srbije, razvoja e-uprave, razvoj digitalnih kompetencija i sl. u maloj meri prepoznaju vezu i značaj veze između razvoja medija i upravljanja internetom. U takvom okruženju, politike upravljanja internetom mogu se smatrati dodatnom obavezom koja je medijima nametnuta, ali i prilikom da se prevaziđu  trenutne manjkavosti medijske regulative.

Aktivnosti: 

1) Sprovođenje istraživanja, mapiranje trenutnog stanja i formulisanje preporuka

2) Predstavljanje rezultata istraživanja i javno zagovaranje

Ciljne grupe: 

Medijski akteri (lokalni i nacionalni), donosioci odluka, predstavnici državnih institucija, menadžeri medija, novinari, udruženja građana,  IT i telekomunikacione institucije i organizacije.

Publikacije i drugi materijali:

Mediji i nove politike upravljanja Internetom

Oblast delovanja: Unapređenje medijskih politika

Donatori: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Share Button