Da li u Srbiji postoji sistem?

30.3.2015 | 14:17 Počela realizacija projekta "Transparentno do posla" Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), BIRN Srbija i PALGO Centra

Nedovoljno jasno tumačenje pojma javni sektor, nejasni kriterijumi za zapošljavanje i veliki prostor za korupciju, samo su neki od zaključaka održanog okruglog stola “Transparentno do posla” u Medija Centru Beograd.

Na samom početku izlaganja, Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a, izneo je podatke o javnom sektoru.

“U Srbiji postoji oko 781 000 zaposlenih u javnom sektoru. Ukupan broj zaposlenih u Srbiji je 1,8 miliona, a isto toliko ima i penzionera. Uradićemo analizu zapošljavanja u 25 državnih institucija. Ključna aktivnost projekta je rad onlajn platforme putem koje će građani moći da prijave nepravilnosti u procedurama zapošljavanja u nekoj javnoj upravi”, rekao je Klačar.

Na događaju je predstavljena i Analiza pravnog i institucionalnog okvia u vezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru, čija je autorka, Jelena Jerinić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, definisala tri ključna problema.

“Ne znamo šta znači pojam javni sektor, a šta javna uprava. Pojam javnog sektora svakako je širi od pojma javne uprave. Zatim, postoje specifični organi državne uprave koji se izuzimaju iz opšteg režima prilikom zapošljavanja. Na kraju, većina pomoćnika ministara zaobilazi proceduru izbora koji je predviđen zakonom”, navela je Jerinić. Klučno pitanje, prema njenom mišljenju je, da li sistem postoji, ukoliko nemamo kriterijume na kojima on počiva.

Anđelka Marković, aktivistkinja za ljudska prava, navela je glavne probleme sa kojima se suočavala u svom radu.

“Najveći problemi javljaju se u medicinskim ustanovama. Imate ginekologa i anesteziloga koji volontiraju. Mislim da je sve jasno”, rekla je Marković. Ona je dodala i da je evidentan izostanak podrške ljudima koji su progovorili o korupciji na svom radnom mestu. “Građani nemaju povrenje u inspekciju rada, postupak pred sudom je skup, a nema ni sistema besplatne pravne pomoću”, zaključila je Marković.

Na kraju diskusije, Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a, napomenuo je da će onlajn platforma za prijavljivanje korupcije u javnoj upravi www.transparentno.rs biti aktivna do kraja ove nedelje.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu”

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."