Da li se zloupotrebljavaju javna sredstva? Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata

Trajanje: 1. jun 2020 – 30. april 2021.

Cilj projekta: Dugoročni cilj je da državno finansiranje medija bude transparentno i da obezbedi kvalitet javnog informisanja. Dobro razvijeni mehanizmi praćenja potrošnje državnih budžeta namenjenih medijima imaće pozitivan uticaj na način kako se ta sredstva opredeljuju i troše.

Mesto održavanja: Srbija

Opis projekta: BIRN je u fokus svojih aktivnosti javnog zagovaranja stavio problem potrošnje javnog novca u medijskom sektoru i potencijalne zluopotrebe i korupciju koji u tom procesu mogu da se jave. Netransparentna, nekontrolisana i arbitrarna potrošnja javnog novca prepoznata je kao jedan od najefikasnijih mehanizama tzv. meke cenzure, koji negativno utiče na ekonomsku održivost medija, a time i na njihovu nezavisnost. Tokom protekle dve godine BIRN je, sa NUNS-om i Slavko Ćuruvija fondacijom, realizovao projekat Javni novac za javni interes i sistematično je pratio ovu potrošnju i ukazivao na zloupotrebe. Identifikovani su i problemi na kojim je potrebno nastaviti sa radom: brojne zloupotrebe u procesu projektnog finansiranja medija (arbitrarno biranje članova komisije, podrška tabloidnim medijima i medijima koji su bliski vlasti, nedostatak građanske participacije i nadzora), uz nizak nivo kvaliteta proizvedenog sadržaja; neadekvatna regulativa koja uređuje dodelu pojedinačnih davanja; nedostatak tržišne i troškovne analize pri naručivanju javnih nabavki; povećanje javnih budžeta za direktna ugovaranja različitih vrsta medijskih i promotivnih usluga koje bitno utiču na uređivačku nezavisnost.

Aktivnosti: 

  1. Monitoring potrošnje javnih sredstava na medijske sadržaje
  2. Produkcija izveštaja
  3. Aktivnosti javnog zagovaranja

Ciljna grupa: 

  1. Lokalne samouprave
  2. Ministarstvo kulture i informisanja
  3. Građani
  4. Mediji i medijska udruženja
  5. Organizacije civilnog društva

Publikacije i drugi materijali: /

Oblast delovanja: Analize javnih politika, Kampanja

Donatori: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Partneri: Nezavisno udruženje novinara Srbije

Share Button