COVID-19 u Srbiji – izveštavanje i analize

Trajanje:

April – oktobar 2020

Cilj projekta:

Unapređenje kvaliteta medijskog izveštavanja o krizi i posledicama izazvanim COVID-19 virusom.

Mesto održavanja: 

Srbija

Opis projekta:

Globalna kriza, izazvana pandemijom COVID-19, skrenula je pažnju javnosti na značaj i suštinsku ulogu nezavisnog, objektivnog novinarstva. Dok mejnstrim mediji uglavnom nude informacije o krizi izazvanoj korona virusom u formi dnevnih izveštaja, postoji manjak dubljih analiza trendova, šireg konteksta i efekata koje će pandemija imati na različite aspekte našeg društva. BIRN će objaviti niz istraživanja i analiza o tome kako su javne institucije upravljale krizom, sa posebnim osvrtom na situaciju u mestima van Beograda, u kojima imamo mrežu saradnika.

Aktivnosti:

  1. Novinarska produkcija (data i in-depth analize i novinarski tekstovi)
  2. Rad sa lokalnim novinarima i produkcija tekstova
  3.  Onlajn kampanja

Ciljna grupa:

Novinari, donosioci odluka, građani

Publikacije i drugi materijali:

/

Oblast delovanja:

Medijska produkcija

Donatori:

Balkanski fond za demokratiju, USAID

Partneri:

/

 

Share Button