BIRN sprovodi novi medijski projekat

07.2.2017 | 11:14 BIRN Srbija u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacijom sprovodi trogodišnji projekat sa ciljem kreiranja uslova za razvoj slobodnih i raznovrsnih medija koji rade u cilju zadovoljavanja javnog interesa

Projekat Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti nastao je kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva.

Ova akcija će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi. Stoga je specifičan cilj projekta da osnaži organizacije civilnog društva da utiču na kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika.

Osim toga, planiran je i sistemski pristup uticaja na pravni okvir i unapredjenje medijske prakse u oblasti zastupanja javnog interesa, istovremeno zagovarajući podršku javnosti za predložene promene.

Projekat se sprovodi u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, do decembra 2019, uz podršku Evropske unije.

Više informacija o projektu i planiranim aktivnostima pogledajte ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."