Asocijacija onlajn medija dobila svoj kodeks

28.6.2017 | 14:53 Asocijacija onljan medija (AOM) izradila je prvi, sveobuhvatni kodeks za novinare koji rade u onlajn medijima.

Kodeks je dopuna postojećem, važećem kodeksu novinara, tako da pored postojećih etičkih pravila i preporuka koje važe za sve medije, AOM-ov kodeks sadrži i poglavlja usko vezana za rad u onlajn redakciji.

U tom smislu kodeks preporučuje izradu internih pravila u okviru redakcije na osnovu kojih će se vršiti moderacija komentara, kao i formulisanje liste nedozvoljenih sadržaja. Tako se na primer pod nedozvoljenim sadržajem smatra: diskriminacija i govor mržnje, uvredljivi ili sadržaj koji ima svrhu oglašavanja proizvoda ili usluge, podaci o ličnosti, linkovi ka nepouzdanim sadržajem itd.

Poglavlje o informacionoj bezbednosti naglaša važnost stalne edukacije novinara i urednika o bezbednosnim izazovima u onlajn okruženju, upotrebe legalnih softvera i ažuriranja antivirusa kao i izrade procedure postupanja u slučaju hakerskih napada.

Članicama se preporučuje da urede način korišćenja ličnih podataka korisnika, a pre svega da obaveste čitaoce da medij prikuplja njihove lične podatke (na primer ime i prezime, IP adresu itd) kao i svrhu i osnov prikupljanja. Takođe, neophodno je i istaći ukoliko se koriste „kolačići“ (cookies), kao i naznaku vrste kolačića koji se koriste i pojašnjenje njihove svrhe.

Pored ovih, kodeks sadrži i poglavlja posvećena verifikaciji sadržaja, načinu izveštavanja u posebnim situacijama, odgovoru na informaciju i ispravci, zaštiti autorskog prava i čuvanju medijskog sadržaja i materiala.

Sve članica asocijacije pored ovog kodeksa, trebalo bi da u svakodnevnom radu koriste i Vodič AOM-a kroz autorsko pravo, Kodeks novinara Srbije kao i Smernice za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju.

Kodeks Asocijacije onlajn medija (pdf)

Kodeks AOM-a nastao je u okviru projekta „Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda u onlajn novinarstvu“, koji finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Stavovi izrečeni u ovom dokumentu ne odražavaju stavove Fondacije.

BIRN Srbija je član i jedan od osnivača AOM-a. 

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."