AOM: Da li je država odustala od medijskih reformi?

06.4.2017 | 14:21 Asocijacija onlajn medija (AOM) upozorava javnost da uredba Vlade Srbije, kojom se omogućava da se lokalnim samoupravama prenesu akcije medija u kojima je privatizacija poništena, može da znači i da je država odustala od ključne tačke medijskih reformi, a to je povlačenje države iz vlasništva nad medijima.

Izmenjena Uredba Vlade o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija omogućava da gradovi i opštine, uz saglasnost Vlade, postanu vlasnici kapitala lokalnih medija sve do „sticanja uslova za novu privatizaciju“. Prema Uredbi, rok za pripremu novog kruga privatizacije je šest meseci.

Ostalo je, međutim, nejasno šta se dešava sa kapitalom medija ukoliko se ne „steknu uslovi“ i šta oni tačno podrazumevaju, kao i ko nadalje pokreće novi postupak privatizacije.

Uredba dodatno ostavlja mogućnost promene delatnosti izdavača medija (u ovom slučaju lokalne samouprave), što može dovesti do toga da se pod okriljem novih „centara za kultru“ zapravo podržava rad medija.

Posebno zabrinjava što se postupak prenosa kapitala obavlja na osnovu diskriminatorne odluke Vlade, što može medije da dovede u neravnopravan položaj.


BIRN Srbija je zajedno sa još 17 internet portala iz svih delova Srbije član Asocijacije onlajn medija.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."