UNDP

Donator

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija.

Počev od 2000. godine, UNDP kontinuirano pruža podršku građanima Srbije u prelasku sa post-konfliktnog oporavka ka održivom razvoju.

 

UNDP podržava Srbiju u njenim naporima da dostigne najviši stepen ljudskog prosperiteta i dostojanstva za sve njene građane bez obzira na pol, nacionalnu ili versku pripadnost. UNDP promoviše održivi humani razvoj, ljudsku sigurnost i jednake mogućnosti za sve, uz istovremeno pružanje svake raspoložive pomoći Srbiji na njenom napredovanju ka pridruživanju Evropskoj uniji.
Ciljevi UNDP-a u Srbiji definisani su u Nacionalnom programskom dokumentu (CPD), 2011-2015, koji je usvojen u julu 2010 i u Akcionom planu uz Nacionalni program saradnje (CPAP), 2011-2015, koji je izrađen u saradnji sa i usvojen od strane Vlade u decembru 2010.

Akcioni plan uz Nacionalni program definiše tri cilja za period 2011-2015:

  • Unapređeni održivi razvoj i socijalna uključenost
  • Ojačana dobra uprava
  • Povoljan okvir za upravljanje životnom sredinom i ojačana energetska efikasnost

 

Šta želimo da postignemo?

Krajnji cilj UNDP-a je da se poboljša kvalitet života građana Srbije, posebno najsiromašnijih i najugroženijih, i da se osigura budućnost koja nudi jednakost, dostojanstvo i šanse za sve. UNDP radi u partnerskim odnosima sa Vladom Srbije, razvojnim partnerima, agencijama iz sistema UN, civilnim društvom i lokalnim zajednicama sa ciljem da se nađu lokalna rešenja koja će odgovoriti na globalne i nacionalne izazove kroz čitav niz intervencija koje objedinjuju stručnost koju poseduje UNDP i komparativne prednosti u oblasti demokratske uprave, smanjenja siromaštva, energetike i zaštite životne sredine.

Više o UNDP možete pročitati ovde.