Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Donator

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva;
 • praćenje i istraživanje u oblasti kulture;
 • obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture;
 • razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija;
 • zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost;
 • zadužbine i fondacije;
 • sistem javnog informisanja;
 • praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja;
 • praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja;
 • praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji;
 • informisanje nacionalnih manjina;
 • registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima;
 • saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu;
 • osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu;
 • stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešće u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Više o Ministarstvu kulture i informisanja možete pročitati ovde.