Freedom House

Donator

FREEDOM HOUSE je nezavisna watchdog organizacija posvećena širenju sloboda širom sveta.

 

Danas, kada više od dve milijarde ljudi živi u represivnim sistemima, Freedom House progovara protiv glavnih pretnji demokratiji i osnažuje građane da ostvare svoja osnovna prava. Ova organizacija analizira osnovne izazove slobodnog sveta, zalaže se za veće političke i građanske slobode i podržava najglasnije aktiviste u odbrani ljudskih prava i promociji demokratskih promena. Od osnivanja 1941. Freedom House važi za američkog prvaka među organizacijama koje se bore za unapređenje sloboda na globalnom nivou.

Više o Freedom House možete pročitati ovde.