Slavko Ćuruvija fondacija

25.1.2017 | 13:04

Slavko Ćuruvija fondacija (SCF) počela je da radi u novembru 2013. godine. Fondacija za cilj ima unapređenje kvaliteta novinarstva u Srbiji, podršku lokalnim medijima, podršku istraživačkom novinarstvu, kao i rad sa mladima koji tek ulaze u svet novinarstva.

SCF se bavi podrškom i razvojem slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija u situaciji u kojoj se mediji u Srbiji susreću sa sistemskim problemima.

Kao svoj primarni zadatak vidi podršku malom broju upornih i nezavisnih medija koji rade na sebi i pokušavaju da deluju u interesu stanovnika ove zemlje, a ne centara moći.

Cilj je da kroz konkurse, programe i projekte ohrabri novinare i medije koji se bave kvalitetnim novinarstvom u svojim lokalnim sredinama i tako im pomognu da ojačaju svoju ulogu kontrolora vlasti na svakom nivou, od lokalnog do republičkog.

Ono što fondacija takođe želi i smatra da nedostaje u medjima jeste podrška građanima da se uključe u procese odlučivanja, da izađu iz pasivne uloge i uzmu poluge vlasti u svoje ruke kroz institucije sistema koje su za to predviđene.

Misija

Slavko Ćuruvija fondacija radi na promociji i unapređenju slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija, kao i na unapređenju i razvoju istraživačkog novinarstva u Srbiji.

Vizija

Slobodni i nezavisni mediji za otvorenu, pravednu, evropsku Srbiju koja prihvata različitosti.

Ciljevi

Slavko Ćuruvija fondacija radi na unapređenju istraživačkog novinarstva kroz promociju slobode govora, nagrađivanje kvalitetnog i profesionalnog izveštavanja, kroz podršku i jačanje lokalnih medija u celoj Srbiji, kao i kroz rad sa mladim novinarima i onima koji to žele da postanu.

SCF podržava proces evropskih integracija kao put da se srpsko društvo modernizuje i razvije u otvoreno i pravedno društvo u kojem građani aktivno i odgovorno učestvuju.

Više o fondaciji možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."