SIDA

Donator

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) je vladina agencija koja radi u ime švedskog parlamenta i vlade, sa osnovnom misijom da se smanji siromaštvo u svetu . Kroz svoj rad i u saradnji sa drugima, SIDAdoprinosi implementaciji Švedske politike za globalni razvoj(Sweden’s Policy for Global Development – PGU).

SIDA deluje u cilju sprovođenja švedske razvojne politike koja će omogućiti siromašnim ljudima da poboljšaju svoje živote. Drugi deo aktivnosti ove agencije jeste da sprovodi reforme u saradnji sa zemljama istočne Evrope, što se finansira kroz posebne finansijske alokacije. Treći deo njihove misije je da distribuiraju humanitarnu pomoć ljudima kojima je pomoćpotrebna.

Sida sprovodi snažnu razvojnu saradnju sa ukupno 33 zemlje u Africi, Aziji, Evropi i Latinskoj Americi. Izbor zemalja za saradnju se zasniva na političkim odlukama koje donosi švedska vlada.

Sidina misija je da izdvoji pomoć i drugu vrstu donacija. Njihovim operacijama se upravlja prema smernicama vlade, definišući svake godine nove poslovne ciljeve i veličinu budžeta razvojne pomoći.

Tri tematska prioriteta određuju smer švedske međunarodne razvojne saradnjei sve intervencije vezane su za te prioritete. To su demokratija i ljudska prava; životna sredina i klima; kao i rodna ravnopravnost i uloga žena u razvoju.

U periodu od 2015-2019 Sida će pružiti generalnu podršku BIRN mreži za sprovođenje kros-regionalnih programa i jačanje kapaciteta čitave mreže.

Više o SIDA-i možete pročitati ovde.