Pravni skener

06.11.2015 | 14:08

Pravni skener je nevladina organizacija koja kao svoj osnovni cilj ima zaštitu prava građana u smislu zdravlja i socijalne politike. Jedan od najvažnijih razloga za osnivanje Pravnog skenera je to što na području Srbije ne postoji organizacija koja se direktno bavi zaštitom prava građana u pogledu zdravlja (prava pacijenata). Organizacija ističe da se ceo problem posmatra sa stanovišta prava, a ne medicine.

Pravni skener predstavljaju ljudi koji su prepoznali potrebu da se osnuje organizacija koja će se aktivno baviti ovom tematikom.

Misija Pravnog skenera je da unapredi zaštitu ljudskih prava, doprinese efikasnijem radu organa pred kojima građani i građanske mogu ostvariti svoja prava i da svojim predlozima utiče na promenu sistema u skladu sa razvojem društva.

Pravni skener teži većoj transparentnosti svih organa i ustanova koji služe građanima i građankama. Posebnu ulogu Pravni skener ima u razvoju oblasti medicinskog prava i zdravstvene zaštite.

Delovanje Pravnog skenera podrazumeva dva vrste aktivnosti:

  • Preventivno delovanje koje je usmereno na uočavanje i identifikaciju problema u cilju sprečavanja nastanka povrede prava
  • Korektivno delovanje koje je usmereno na pružanje pro bono pravne pomoći građanima i građankama kojima su povređena prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

Vrednosti Pravnog skenera su stručnost, odgovornost i efikasnost.

Više o Pravnom skeneru možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."