Lada Vučenović

Istraživač

Lada radi kao koordinator, istraživač i asistent na progamima BIRN Srbije od 2010. godine.

Tel:

+381 11 40-30-324