Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

06.11.2015 | 14:37

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i nedobitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima razvoja demokratije i civilnog sektora, dobrog javnog upravljanja, evropskih integracija, zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda i omladinske politike.

Vrednosti za koje se Europolis zalaže na kojima radi:

 • Jačanje demokratskih vrednosti
 • Transparentnost pri zapošljavanju
 • Transparentnost budžetskog procesa
 • Jačanje vladavine prava
 • Ljudska i manjinska prava
 • Dobro javno upravljanje
 • Evropske integracije
 • Borba protiv korupcije
 • Unapređenje rada javne uprave

Više o Europolisu možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."