Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

06.11.2015 | 14:37

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i nedobitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima razvoja demokratije i civilnog sektora, dobrog javnog upravljanja, evropskih integracija, zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda i omladinske politike.

Vrednosti za koje se Europolis zalaže na kojima radi:

  • Jačanje demokratskih vrednosti
  • Transparentnost pri zapošljavanju
  • Transparentnost budžetskog procesa
  • Jačanje vladavine prava
  • Ljudska i manjinska prava
  • Dobro javno upravljanje
  • Evropske integracije
  • Borba protiv korupcije
  • Unapređenje rada javne uprave

Više o Europolisu možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."