Beogradski centar za bezbednosnu politiku

06.11.2015 | 15:41

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava.

U središtu interesovanja BCBP su sve politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti.

BCBP podržava konsolidaciju reforme sektora bezbednosti i integraciju država zapadnog Balkana u evroatlantsku zajednicu kroz:

 • istraživanja
 • analize i predloge praktične politike
 • javno zastupanje
 • obrazovanje
 • izdavačku delatnost
 • stručnu podršku reformama
 • umrežavanje svih relevantnih aktera

Posebno, BCBP istražuje dinamiku i domete reforme državnih aparata sile Republike Srbije, kao i probleme njihovog stavljanja pod demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor.

Važan deo aktivnosti usmeren je na istraživanje i javno tematizovanje potrebe i izgleda za uključenje Srbije u procese regionalne i globalne bezbednosne saradnje i integracije.

Više o Beogradskom centru za bezbednosnu politiku možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."