Asocijacija onlajn medija – AOM

05.9.2018 | 10:23

„Asocijacija onlajn medija“ (AOM) je osnovana 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti slobode onlajn medija, kroz afirmisanje slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoj i promociju etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanje uloge onlajn medija u demokratizaciji društva.

AOM okuplja više od 20 internet portala iz svih delova Srbije.

Ciljevi AOM-a su stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, promocija samoregulacije u onlajn medijima, kao i uloge koju Savet za štampu ima u tom procesu. Ciljevi su i unapređenje saradnje onlajn medija i organizacija civilnog društva, jačanje svesti građana i nosilaca vlasti o onlajn medijima i njihovoj ulozi u javnom informisanju.

AOM-a radi i na povezivanju sa medijskim organizacijama iz zemlje i inostranstva, zagovara pravedne uslove projektnog finansiranja i razvojа programa za sufinansiranje projekata onlajn medija za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Zalaže se i za stvaranje povoljnih ekonomskih uslova i okruženja za razvoj onlajn medija kao i unapređenje informacione bezbednosti, tehničkih i ostalih profesionalnih kapaciteta onlajn medija.

Više o Asocijaciji onlajn medija – AOM možete pogledati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."