Vršioci funkcije umesto javnih tužilaca

19.1.2016 | 13:05 Brojni kandidati koji za javne tužioce nisu izabrani u redovnom postupku, odlukom republičke javne tužiteljke postavljeni su za vršioce funkcija

Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac postavila je poslednjeg dana 2015. godine vršioce funkcija tužilaca za tridesetak tužulištava, koja su u redovnom postupku, ostala bez starešina. Učinila je to u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima, ali je senku na postupak bacila činjenica da su u najvećem broju, za vršioce funkcija postavljeni kandidati koji u redovnom postupku, bez obrazloženja, nisu izabrani.

Nedavni izbor tužilaca ocenjen je kao problematičan, jer u većini tužilaštava za javne tužioce nisu izabrani kandidati koji su ocenjeni najvišim ocenama, već kandidati sa manjim brojem bodova, o čemu je BIRN detaljno pisao krajem 2015. godine.

Osim toga, za više od 30 tužilaštava novi tužioci nisu ni izabrani, jer Državno veće tužilaca (DVT) i pored toga što je utvrdilo Konačnu rang-listu kandidata za sva tužilaštva (od kojih su mnogi imali maksimalan broj bodova), bez ikakvog obrazloženja, nije predložilo Vladi kandidate za ta tužilaštva.

DVT gotovo mesec dana ne odgovara zbog čega Vladi nisu predloženi kandidati sa Konačne rang-liste, ali je BIRN, u međuvremenu, uspeo da dođe do dokumenta iz kojeg se vidi da je taj predlog potekao od ministra pravde Nikole Selakovića, koji je i član DVT-a. Razlog je, kako je rekao na sednici DVT-a 23. novembra prošle godine, nezadovoljstvo prijavljenim kandidatima, što su kao argument prihvatili Zagorka Dolovac i drugi članovi tog Veća.

Opširnije čitajte ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."