Upisujete dete u srednju školu i ispostavlja se da su lični podaci osnovaca procureli, pitate se:

Povrede podataka o ličnosti, naročito kada podaci procure na internet, mogu izazvati velike probleme – pojedini podaci se praktično nikada ne mogu u potpunosti ukloniti sa interneta, a sa druge strane ih dok su javno dostupuni mogu preuzeti i dalje distribuirati nepoznate osobe. Curenja podataka, kao i druge povrede podataka o ličnosti koje mogu nastati, treba što pre prijaviti Povereniku (na adresu office@poverenik.rs) i upozoriti entitet kod koga se desio propust kako bi se eventualna šteta na vreme sanirala ili makar ublažila.

 

 

 

Kampanja se realizuje u okviru projekta Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija koji partnerski sprovode BIRN Srbija i SHARE Fondacija, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.

Stavovi izneti u kampanji isključiva su odgovornosti BIRN Srbije i SHARE Fondacije i ne odražavaju nužno stavove donatora, Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.