U kafiću imaju otvorenu wi-fi mrežu, povezaću se na nju

Navikli smo da budemo konstantno onlajn i pristup internetu se pretvorio u jednu od naših glavnih potreba. Otvorene bežične (wi-fi) mreže, dakle one koje nisu zaštićene lozinkom, predstavljaju rizik po vas jer iza njih mogu stajati maliciozni akteri sa namerom da presreću vaš internet saobraćaj, kao i kompromituju bezbednost vaših podataka i uređaja. Izbegavajte povezivanje na otvorene i javne bežične mreže, a ako ste prinuđeni da se povežete, recimo u hitnim slučajevima, koristite pouzdan VPN kako biste zaštitili vaš internet saobraćaj.

 

Ukoliko sumnjate da su vaši podaci zloupotrebljeni potrebno je da se obratite Kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 

Kampanja se realizuje u okviru projekta Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija koji partnerski sprovode BIRN Srbija i SHARE Fondacija, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.

Stavovi izneti u kampanji isključiva su odgovornosti BIRN Srbije i SHARE Fondacije i ne odražavaju nužno stavove donatora, Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.