Tanja Maksić

Koordinator projekata

Tanja Maksić, progam koordinator, član je tima BIRN Srbija od 2010. godine. Osmišljava i vodi projekte iz oblasti medisjkih politika i dobrog upravljanja. Tanja takođe i sprovodi i istraživanja BIRN-a, zadužena je za osmišljavanje teme i metodologije istraživačkog rada, pisanje policy izveštaja i preporuka, kao i osmišljavanja daljih akcija javnog zagovaranja.

Iako je studirala novinarstvo, Tanja se još na fakultetu specijalizovala za monitoring medija, posebno analize sadržaja medijske produkcije i medijsku ekonomiju. Posebno je angažovana na zagovaranju transparentnog budžetskog finansiranja medija.

Tanja je završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, a pre BIRNa radila je je Asocijaciji nezavisnih elektrosnkih medija (ANEM) i bila saradnik Medija centra Beograd.

Tel:

+381 11 40-30-319