Skidate dokumenta sa zvanične stranice naučne institucije da prijavite dete na neki od programa i vidite da vam traže niz ličnih podataka, kako o detetu tako i o vašoj porodici.

Kada se prijavljujete za posao ili na studije, mogu se desiti situacije da vam institucija traži nerelevantne podatke o ličnosti, često i vrlo intimne, i to ne samo vaše već i vaših članova porodice ili drugih bliskih osoba poput partnera, što predstavlja znak za uzbunu. Uvek je neophodno proveriti da li je na zvaničnom sajtu institucije ili organizacije objavljeno obaveštenje o obradi podataka u kontesktu zapošljavanja ili upisa studija i da li je u njemu jasno, transparentno i precizno navedeno sve što se odnosi na obradu vaših podataka o ličnosti. Ako ne možete da razumete zašto vam se baš ti podaci traže, trebalo bi da zatražite objašnjenje. Svaku sumnju u zloupotrebu ličnih podataka prijavite Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti (office@poverenik.rs).

 

Kampanja se realizuje u okviru projekta Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija koji partnerski sprovode BIRN Srbija i SHARE Fondacija, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.

Stavovi izneti u kampanji isključiva su odgovornosti BIRN Srbije i SHARE Fondacije i ne odražavaju nužno stavove donatora, Balkanskog fonda za demokratiju i MATRA programa.