Javne nabavke medijskih usluga

Izveštaj se bavi monitoringom potrošnje javnog novca u medijskom sektoru i potencijalnim
zloupotrebama i korupcijom koji u tom procesu mogu da se jave.