Program podrške OCD „Kaži/traži šta te zanima“

21.5.2017 | 13:16 Balkanska istraživačka mreža BIRN Srbija, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija Fondacija raspisuju zatvoreni konkurs za program podrške „Kaži/traži šta te zanima“ koji je namenjen za akcije uključivanja građana u uspostavljanje i očuvanje javnog interesa u informisanju u lokalnoj zajednici.

Program je posvećen jačanju organizacija civilnog društva kao aktera koji su u stanju da proces projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost približe građanima, objasne značaj i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka u ovoj oblasti.

Poziv za podnošenje predloga projekata omogućiće da deset lokalnih OCD koje su bile selektovane i prošle obuku u okviru treninga „Učešće javnosti u procesu definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa u sferi lokalnog javnog informisanja“ sprovedu akcije u svojim sredinama u skladu sa ciljevima ovog projekta.

Tokom realizacije Programa finansijske podrške odabranim organizacijama će biti obezbeđena konsultantska, odnosno mentorska podrška od strane NUNS-a i BIRN-a, koji će dugoročno ojačati kapacitete izabranih organizacija u veštinama sprovođenja projektnih aktivnosti i jačanju veza između medija i civilnog društva, ali i u jačanju zagovaračkih veština.

Ova aktivnost  omogućiće, pored jačanja reprezentativne uloge OCD, jedinicama lokalne samuprave da rade u interesu javnosti, u skladu sa principima dobrog upravljanja, čime će ojačati legitimitet svojih odluka kada je u pitanju finansiranje medijskog sadržaja od interesa za javnost u svojim sredinama.

Rok za slanje predloga projekata je 09. jun 2017. do 23:59 časova, a sve dodatne informacije dostupne su u dokumentima ispod:

 

Program se izvodi u okviru projekta Javni novac za javni interes (Public Money for Public Interest), koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."