Produžen rok za prijave: Program za medije „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju”

03.11.2022 | 12:06

Pozivamo medije da se prijave na program “Bezbednost novinara u digitalnom okruženju”

Rok prijave: 8.11.2022.

 

Poziv je otvoren za nacionalne i lokalne medije iz svih regiona Srbije.

Program će ojačati kapacitete redakcija da prepoznaju onlajn nasilje i uspostave mehanizam za reagovanje u ovakvim slučajevima, koji na prvom mestu ima sklanjanje pristiska sa zaposlenih. Učesnici će dobiti  konkretna i praktična uputstva

 • kako da prepoznaju onlajn nasilje i koje su vrste onlajn pritisaka i nasilja;
 • kako da pruže adekvatnu podršku zaposlenima i osiguraju neometano funkcionisanje redakcije u tom slučaju;
 • kako da prijave slučajeve onlajn nasilja, koji pravni mehanizmi i zaštita su na raspolaganju.

Sve redakcije koje prođu obuku, na kraju programa imaće izrađen set mera koji će u potpunosti odgovarati njihovim internim kapacitetima,  situaciji i potrebama (set mera je sastavio International Press Institute na osnovu istraživanja na primerima 45 redakcija iz Finske, Nemačke, Poljske, Španije i Velike Britanije, a koji pokazao je svoju primenu, uz prilagođavanje lokalnom kontekstu i pravnom okviru, na međunarodnom nivou).

Program obuhvata:

 • Jednodnevni trening (rad u maloj grupi, predstavnici najviše tri medija na svakom)
 • Mentorsku podršku za svaku odabranu redakciju za izradu internog dokumeta koji podrazumeva set mera

 

15 medija će biti odabrano da učestvuje i biće održano ukupno 5 regionalnih treninga. 

 

Komisija od tri člana (2 iz NUNS-a i 1 iz BIRN-a) odabraće medije na osnovu kriterijuma:

 • Ispunjen upitnik (za ispunjavanje upitnika potrebno je manje od 5 minuta)
 • Kapaciteti redakcije koja se prijavljuje
 • Etički standardi medija koji se prijavljuju na konkurs (poštovanje Kodeksa novinara Srbije i slučajevi i njihovo razrešenje pred Savetom za štampu)
 • Prednost će imati mediji koji su posebno izloženi online napadima i pritiscima

Digitalno okruženje, pored svih mogućnosti koje pruža za distribuciju sadržaja, interaktivnosti i dvosmernosti komunikacije sa publikom, u isto vreme dovodi i do veće izloženosti novinara i medija pretnjama i govoru mržnje. Ova pojava posebno je izražena u polarizovanim društima, u kojima se političke i ideološke debate uglavnom vode na društvenim mrežama. NUNS-ovo istraživanje pokazalo je da se sve veći broj novinara suočava sa online nasiljem, koje ostavlja posledice na ličnom i profesionalnom planu.

Imajući u vidu digitalni ekosistem koji je postao primarno okruženje u kom radi većina novinara i ove nove oblike pritiska i pretnji, NUNS i BIRN su pokrenuli projekat „Na prvoj liniji fronta – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji, u okviru kog će biti realizovana serija radionica i mentorska podrška.

 

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."