Problematičan proces zapošljavanja u javnom sektoru

30.11.2015 | 14:24 Foto: UNS

Na platformu transparentno.rs, pristiglo je nešto više od 70 prijava, koje se odnose na nepravilnosti u zapošljavanju u javnom sektoru, istaknuto je na okruglom stolu “U susret reformi javnog sektora: transparentnost procedura zapošljavanja u javnom sektoru”.

U javnom sektoru još uvek nije poznat broj zaposlenih, a procedure u pogledu javnog objavljivanja konkursa za posao su netransparentne, istakao je Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a na predstavljanju istraživanje o transparentnosti procedura zapošljavanja u ovoj oblasti. On je dodao da su istraživanjem koje je sproveo CeSid bila obuhvaćena ministarstva, državna/javna preduzeća, državne/javne agencije i gradovi, pri čemu je veliki broj institucija probio zakonske rokove predviđene za dostavljanje informacija, bez prethodnog obaveštavanja tražioca informacija. Grad Beograd jedini je od 10 gradova, koji nije dostavio tražene informacije, usled čega je pokrenut postupak pred Poverenikom za informacije od javnog značaja. Pored njega informacije nije dostavilo preduzeće Srbijagas, zbog čega je takođe izjavljena žalba Povereniku, objasnio je direktor CeSID-a.

Klačar je naveo da su u primeni prava u Srbiji diskreciona ovlašćenja često pretvorena u samovolju koja se određenim obrazloženjima može pravno zaštititi i time izroditi u svoju suprotnost. On je istakao da je nejasno zbog čega zakonodavac nije ustanovio ista pravila u pogledu dostupnosti internog konkursa za posao, kao što je to učinjeno za javni, već je samo propisao da interni konkurs oglašava služba za upravljanje kadrovima, ne navodeći gde. Politički uticaj prilikom zapošljavanja u državnim agencijama omogućen je činjenicom da njeno formiranje i postavljanje na čelnim pozicijama imaju Vlada i Narodna skupštine, dodao je Klačar.

Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedno od najvećih u Srbiji sa oko 46.000 zaposlenih, na čije plate odlazi 90% budžeta MUP-a. Sistem upravljanja ljudskim resursima u MUP-u je nesvrsishodan, imajući u vidu da uprava za ljudske resurse predstavlja administrativno telo čija je uloga svedena na to da kontroliše da li su formalni uslovi za zapošljavanje ispunjeni, dok stvarnu ulogu prilikom zapošljavanja ima ministar, objasnio je Đorđević. On je dodao da ne postoji razvijena praksa internih konkursa, te da politički interesi utiču na kadriranje.

Političke veze i partijska pripadnost na prvom su mestu po tome koji činioci utiču na zapošljavanje, istakla je Tijana Kljajević iz Fondacije Centar za demokratiju. Ona je navela da se na prva tri mesta kada su u pitanju oblici korupcije rada nalaze zloupotreba političke moći i uticaja, partijska bliskost i veze i poznanstva.

Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014) izrađena je u okviru projekta “Transparentno do posla” koji uz podršku EU realizuju BIRN, CeSID i PALGO Centar.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."