Nova partnerstva – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

05.3.2020 | 15:06 Organizacije civilnog društva koje su ostvarile podršku za realizaciju svojih projekata javnog zagovaranja učestvovale su na uvodnom trodnevnom treningu

Uvodni trening za 10 organizacija civilnog društva (OCD) čiji predlozi projekata su odobreni u okviru druge godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, održan je u Šapcu od 1. do 3. marta 2020. godine. Ovaj program obuhvata finansijsku podršku projektnim partnerima u implementaciji inicijativa javnog zagovaranja, kao i osnaživanje njihovih kapaciteta za dalji rad u ovoj oblasti.

Predstavnici odabranih OCD su na trodnevnom treningu imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta, komponentama Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, kao i da se usaglase u vezi sa daljim koracima u implementaciji zagovaračkih inicijativa koje su dobile podršku u realizaciji.

„Javno zagovaranje je strateški proces, a ne ad hoc aktivnost“, je rečenica koja se često mogla čuti na treningu na kom su predavači i projektni partneri razgovarali o značaju dugoročnog planiranja ovog procesa, kao i o važnosti povezivanja civilnog sektora, građana, donosioca odluka i medija.

Zahvaljući planiranim aktivnostima u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektni partneri će imati kontinuiranu ekspertsku podršku u realizaciji njihovih zagovaračkih inicijativa, a u planu su i dva treninga koja će biti posvećena planiranju javnog zagovaranja za unapređenje javnih politika, jačanju komunikacijskih veština i inovativnom planiranju inicijativa.

Trening je organizovan u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj trogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."