Kuća ljudskih prava i demokratije

06.11.2015 | 14:16

Kuća ljudskih prava i demokratije je mreža organizacija civilnog društva koje su se okupile da kroz međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti utiču na stanje u oblasti ljudskih prava.

Kuća postoji od novembra 2011. godine, a organizacije osnivači su: Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku.

Kuća za ljudska prava i demokratiju (KLJPD) se zalaže za izgradnju demokrataskog i otvorenog društva koje počiva na poštovanju ljudskih prava i vladavini prava. Rad Kuće ljudskih prava i demokratije je zasnovan na principima sinergije, saradnje i umrežavanja, vidljivosti i transparentnosti.

Ciljevi:

 • Implementacija principa poštovanja ljudskih prava u svim oblastima društvenog života u Srbiji, na osnovu relevantnih domaćih i međunarodnih standarda
 • Podizanje svesti građana o važnosti poštovanja ljudskih prava
 • Unapređenje sudske prakse u oblasti ljudskih prava
 • Dokumentovanje stanja ljudskih prava, u cilju praćenja napretka u ovoj oblasti i kreiranja kolektivnog sećanja baziranog na suočavanju sa kršenjima ljudskih prava u bliskoj prošlosti
 • Izgradnja demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava kroz zagovaranje jačanja zakonskog i institucionalnog okvira i povećanju građanske participacije u svim oblastima društvenog života.

Aktivnosti:

 • Edukacija putem seminara, konferencija, radionica i slično
 • Istraživanja, desktop analize i monitoring rada institucija, relevantnih vladinih tela i medija
 • Publikovanje rezultata rada, istraživanje i edukativne sadržaje
 • Sastavljanje predloga praktičnih politika i sprovođenje zagovaračkih procesa
 • Zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava i vođenja strateških slučajeva radi stvaranja relevantne sudske prakse
 • Sprovođenje konsultativnih procesa među organizacijama civilnog društva
 • Umrežavanje u cilju kreiranja platformi za zagovaranje i/ili izgradnju preporuka u određenim oblastima
 • Jačanje kapaciteta institucija i civilnog sektora kroz konsultacije, treninge i dalji monitoring rada
 • Organizacija kampanja i promotivnih akcija
 • Watch dog aktivnosti, objavljivanje saopštenja i ad hoc reagovanja na aktuelne teme

Više o Kući ljudskih prava i demokratije možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."