Kalina Simić

Koordinator projekata

Kalina se timu BIRN Srbija pridružila u avgustu 2012. godine, kao menadžer na projektima.

Pored koordinacije različitim projektima, Kalina upravlja projektima koji se fokusiraju na promovisanje komunikacije između lokalne uprave i građana i nadgleda implementaciju promotivnih kampanja BIRN-a Srbija.

Kalina ima veliko iskustvo u oblasti oglašavanja, kao i u radu nevladinih organizacija, ali i vladinih institucija. U oblasti marketinga radila je za Hammer Creative agenciju iz Novog Sada, Leo Burnett i Cyber Entertainment u Beogradu.

U sektoru državne uprave, iskustvo je stekla radeći na projektima Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i kao Savetnik za odnose s javnošću u republičkom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Pored toga, radila je i u nevladinim organizacijama PALGO Centar (Public Administration and Local Government Center), Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Novosadska novinarska škola.

Kalina je diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a pored formalnog obrazovanja završila je i više od 15 različitih obuka i kurseva.

Tel:

+381 11 40-30-318