Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Kruševac

15.8.2016 | 11:01 BIRN Srbija predstavlja četvrti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji, na primeru grada Kruševca

Izveštaj je nastao na osnovu analize dela medijskog sadržaja čija je realizacija, kroz dva projektna ciklusa, podržana sa 7,7 miliona dinara budžetskog novca.

Kvalitet podržanih projekata, kako pokazuje analiza BIRNa u izveštaju koji sledi, pokazuje relativnu tematsku raznovrsnost projekata koji su podržani, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu. Profesionalni standardi su, ipak, na niskom nivou, te javne konkurse treba iskoristiti kao šansu za unapređenje kvaliteta programa, njegovu raznovrsnost i tehnički kvalitet. Posebno treba unaprediti kvalitet izveštavanja o temama u vezi sa ljudskim pravima.

U Kruševcu su u toku 2015. godine sprovedena dva javna konkursa za podršku proizvodnji medijskog sadržaja, koji ukupno vrede 7.753.000,00 dinara – prvi konkurs vredeo je 5.153.000,00 dinara, a drugi 2.600.000,00 dinara. Prvim konkursom podržani su projekti 6 privatnih medija, dok Radio-televizija Kruševac (RTK), tada javno preduzeće, nije imala pravo učešća. Na drugom konkursu, nakon završetka privatizacije, RTK dobija 2,1 milion dinara od ukupno 2,6 miliona dinara koliko je vredeo ceo konkurs. Na drugom konkursu, osim RTK još tri medija su dobila novac za projekte, ali se odobrena sredstva kreću u rasponu od 100.000,00 do 300.000,00 dinara.

BIRN Srbija sprovodi obimno istraživanje i analizu sadržaja programa i projekata koji su sprovedeni u toku 2015. godine u 10 opština/gradova u Srbiji, kao i projekata koji su podržani od strane Sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja. Projekat traje do oktobra 2016. godine, a BIRN će javnosti predstaviti i povremeno objavljivati 12 izveštaja o sprovođenju projekata i medijskih zakona.

 

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."