BIRN Srbija počinje istraživanje o poslovanju lokalnih medija za vreme pandemije

14.10.2021 | 10:45

BIRN Srbija poziva urednike, vlasnike i menadžere lokalnih medija da učestvuju u istraživanju i popune anketu koja je u nastavku, a koja ima za cilj da ispita ekonomsku održivost medija i efekte dvogodišnje krize izazvane pandemijom virusa korona.

Nesporno je da je pandemija uticala na različite aspekte medijskog biznisa, od organizacije redakcije do rada novinara na terenu, te otežala pristup podacima i izvorima. Ovim istraživanjem, ispituje se još jedan aspekt pandemije – uticaj na poslovanje i finansijsku održivost medija. Istraživanjem se posebno ispituje državna pomoć medijima, koja je za vreme krize bila glavni izvor novca.

Kako ne postoje zvanični, centralizovani podaci o ukupnom obimu i vrsti državne pomoći medijima u vreme krize, BIRN-ovo istraživanje je pokušaj da se proceni njen efekat u sektoru. Rezultati ankete biće obrađeni zbirno i objavljeni u posebnom izveštaju, a zaključci i preporuke predstavljeni medijskoj i široj javnosti.

*Ukoliko niste urednik, vlasnik ili menadžer lokalnog medija, molimo vas da anketu ne popunjavate zbog tačnosti uzorka

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."