BIRODI

21.11.2014 | 21:25

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je “think-thank” organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja, vrši analize, predlaže i sprovodi održiva rešenja u okviru javnog, civilnog i komercijalnog dela društva.

Biro za društvena istraživanja se zalaže:

 

 • Da društvena istraživanja budu u funkciji monitoringa, evaluacije i kreiranja društvenog razvoja;
 • Za društvo čiji se razvoj kreira na osnovama teorijskih i empirijskih dostignuća društvenih nauka;
 • Za društvo održivog demokratskog, socijalno, ekonomskog, pravičnog razvoja.

Misija Biroa za društvena istraživanja :

 

 • Stavljanje istraživanja u funkciju demokratizacije, odnosno povećanja uticaja stejholdera na kreiranja društvenog razvoja;
 • Razvoj istraživačke prakse i kulture u oblasti javnog i civilnog sektora;
 • Sistematično, objektivno, precizno evidentiranje društvenih, političkih ekonomskih i kulturnih procesa i fenomena;
 • Kreiranje i promovisanje promena i inovacija koja su u funkciji održivog demokratskog, socijalnog, ekonomskog, pravičnog razvoja društva;
 • Jačanje istraživackih kapaciteta u srpskom društvu.

 

Biro za društvena istraživanja se prevashodno bavi:

 

 • Promovisanjem značaja istraživanja u kreiranje i evaluaciju društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja;
 • Stvaranjem sistema za praćenje i ocenu procesa društvenog razvoja;
 • Izradom i unapređivanjem istraživackih metoda i tehnika;
 • Diseminacijom istraživackih rezultata svim relevantnim društvenim grupama, institucijama, državnim organima i međunarodnim organizacijama;
 • Analiziranjem, utvrđivanjem i predlaganjem rešenja u oblasti javnih politika;
 • Implementacijom inovacija i njihov monitoring;
 • Transferom znanja i praksi iz inostranstva u Srbiju.

 

Više o BIRODI-ju možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."