BIRN-ov demanti na pisanje Politike

30.6.2016 | 09:08

U tekstu „Sud ih kažnjava, a stranci nagrađuju“ Višnja Aranđelović neosnovano i bez dokaza tvrdi da sam lažov i da sam u tekstu o ispumpavanju vode iz kopa Tamnava obmanuo javnost i čitaoce, čime novinarka Politike dezinformiše javnost i narušava moj profesionalni ugled.

Ona kaže: “Tako je BIRN-ov novinar Aleksandar Đorđević prećutao da je projekat „Tamnava” kreditirala Svetska banka, da ga je kontrolisala i da je utvrdila da nije bilo propusta. BIRN je netačno tvrdio da konzorcijum koji je dobio posao nije imao referencu, da su angažovali podizvođače, da je mogla da se izbegne primena Zakona o javnim nabavkama…“

Prvo, nedostatak reference pobedničkog konzorcijuma je nepobitno utvrđen u istraživanju BIRN-a. Vlasnik srpskog člana konzorcijuma koji je ispumpavao vodu je izjavio da njegova firma nikada nije radila slične poslove, a vlasnik rumunske firme nije mogao da navede nijedan posao ispumpavanja velikih voda koja je njegova firma obavila.

Istina, konzorcijum je na tenderu priložio poslovne ugovore kao dokaz o referenci, ali nijedan od tih ugovora se ne odnosi na ispumpavanje velikih voda.

Drugo, tvrdnja iz BIRN-ovog istraživanja da je pobednik na tenderu angažovao holandsku kompaniju kao podizvođača za posao ispumpavanja vode je potkrepljena sledećim dokazima – holandska kompanija je obezbedila pumpe, inženjere koji su nadzirali rad pumpi, i ono najbitnije, Holanđani su dali znanje (know how).

Treće, Aranđelovićeva osporava navod iz istraživanja u kome se ističe da je sa ispumpavanjem moglo da se počne mesecima ranije, jer Zakon ovakvu mogućnost dozvoljava u slučaju elementarnih nepogoda.

Naglašavam da ovo nije slobodno tumačenje novinara, već Uprave za javne nabavke, državne institucije koja je osnovana sa ciljem da kontroliše sprovođenje Zakona o javnim nabavkama.

Na kraju, novinarka Politike se poziva na novinarski kodeks i otvoreno me optužuje za laž zbog toga što u istraživanju o Tamnavi nije rečeno da je posao finansiran iz kredita Svetske banke.

Ni ovaj argument ne stoji. To što se projekat finansira sredstvima Svetske banke ne menja nalaze našeg teksta o tome da li je posao sproveden u skladu sa zakonom ili ne. Takođe, BIRN je razgovarao sa predstavnicima Svetske banke u Srbiji pre objavljivanja teksta, gde nam je rečeno da je tender raspisan prema srpskom Zakonu o javnim nabavkama i da je za njegovo sprovođenje zadužen EPS. Za sve detalje oko posla i tenedera za ispumpavanje vode uputili su nas na EPS.

BIRN se i nakon objavljivanja istraživanja obratio sedištu Svetske banke u Vašingtonu tražeći odgovore na pitanja u vezi sa poslom isušivanja kopa Tamnava. U Vašingtonu su još jednom potvrdili da je nabavka sprovedena prema srpskom Zakonu o javnim nabavkama, a za sve ostale informacije uputili su nas na Elektroprivredu Srbije.

Pored toga, ni godinu dana od kako je završeno ispumpavanje, Elektroprivreda Srbije nam nije dostavila dokumentaciju o realizaciji ovog posla, uprkos kazni od 200.000 dinara koju je izdao Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja.

Aleksandar Đorđević,
novinar BIRN-a

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."