BIRN predstavlja istraživanje o odgovornosti telekomunikacionih kompanija

30.6.2023 | 13:19

Najnoviji izveštaj BIRN-a, predstavljen na Internet Freedom Meet-u u Beogradu, otkriva da su korisnici telekomunikacionih operatera u regionu i Moldaviji izloženi potencijalnim prevarama zbog nedostatka transparentnosti o uslugama, kao i da nemaju jasne informacije o tome kada i koliko često vlade pristupaju korisničkim informacijama ovih kompanija.

BIRN je predstavio izveštaj pod nazivom „Skriveno pred očima: istraživanje odgovornosti telekomunikacionih kompanija korišćenjem metodologije Rangiranje digitalnih prava“ u okviru Internet Freedom Meet-a u Beogradu 28. juna.

Istraživanje je pokazalo da se korisnici telekomunikacionih kompanija u pet balkanskih zemalja i Moldaviji suočavaju sa izazovima da obezbede poštovanje prava na privatnost.

Izazovi se kreću od jezičkih barijera i činjenice da su politike kompanija često pisane nerazumljivim jezikom, preko nedostatka transparentnosti ili jasnoće u pogledu usluga kompanije, do tajnosti oko toga kako i kada telekom provajderi dele korisničke podatke sa vlastima i trećim stranama, kao što su druge kompanije, društvene mreže ili banke.

Ovakvi nedostaci, upozorava istraživanje, predstavljaju značajan rizik po privatnost potrošača u zemljama pokrivenim istraživanjem – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Moldaviji.

Primenjujući metodologiju koja je razvijena u okviru programa Rangiranje digitalnih prava istraživačkog centra Nova Amerika (New America), BIRN je analizirao praksu po dve najveće telekom kompanije u svakoj zemlji: Albtelecom i Vodafone Albania u Albaniji; BH Telekom i Telekom Srpske u Bosni i Hercegovini; Ipko i Vala na Kosovu; A1 i T-Mobile u Severnoj Makedoniji; Moldcell i Orange Moldova u Moldaviji; i Telekom Srbija i Yettel u Srbiji. Proaktivan pristup podrazumeva da je rangirano samo ono što je objavljeno na veb stranicama kompanija.

Nakon što je Dragana Žarković Obradović, direktorka BIRN Srbije, predstavila glavne nalaze izveštaja, panelisti su se složili da je transparentnost ključni zahtev za telekomunikacione kompanije.

„To nisu samo preduzeća orijentisana na poslovni profit, već kompanije koje pružaju neophodne i često osetljive usluge poput pristupa internetu, medijskom sadržaju ili elektronskog bankarstva“, rekla je Tanja Maksić, programska koordinatorka BIRN Srbije ukazujući na disparitet između moći kompanije i moći korisnika.

Maksić je dodala da je prioritet ovih kompanija zaštita poslovnih interesa u odnosu na dobrobit korisnika.

Bojan Stojkovski, novinar koji je radio na istraživanju u Severnoj Makedoniji, istakao je da je važno da korisnici razumeju rizik od potencijalne zloupotrebe podataka.

„Morate razumeti vrednost podataka koje dobrovoljno delite i šta za uzvrat dobijate za njih“.

Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija, naglasila je da je značajno da korisnici pročitaju i razumeju ugovore i politike privatnosti kako bi bili svesni svojih prava i uslova pod kojima koriste usluge kompanija.

Toskić Cvetinović je rekla da su ovi dokumenti često nejasni, složeni i da otežavaju sagledavanje glavnih stvari, posebno u pogledu obrade podataka i istakla da je potreno da se korisnicima jasno i precizno predstave vrste i količine podataka koji se prikupljaju, kao i u koju svrhu se podaci skupljaju i obrađuju.

Odluka o izboru operatera donosi se na osnovu faktora kao što su cena i kvalitet, ali i u skladu sa ličnim vrednostima, uključujući ponekad i političku pripadnost, posebno u slučajevima kada država ima vlasnički udeo u telekomunikacionoj kompaniji. Toskić Cvetinović je navela da se zbog nedostatka poverenja u državno rukovanje ličnim podacima korisnici više fokusiraju na ove faktore nego na specifičnosti prikupljenih podataka.

Ona je rekla i da u uslovima pada tržišta i ograničenog potencijalnog rasta „prodaja podataka, informacije u vezi sa zdravljem [korisnika] i evidencija poseta Internet portalima, predstavljaju dragocenu prednost“.

Pred korisnicima je izbor da daju svoje podatke ili da ne potpišu ugovor, zaključila je Toskić Cvetinović.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."