USAID

Donator

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (Business Enabling Project – BEP), je petogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. godine. Cilj projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije da poveća konkurentnost domaće ekonomije i privatnog sektora. Projekat će obezbediti stručnu pomoć, treninge i druge vrste podrške u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, održavanja makroekonomske stabilnosti i daljeg razvoja finansijskog tržišta. Projekat se sprovodi na osnovu prioriteta koje ima Vlada Republike Srbije i privreda.

 

Projekat za bolje uslove poslovanja sastoji se od tri glavne komponente:

 

  1. „Regulatorna reforma u privredi“ ima za cilj unapređenje zakona, propisa i institucija, kao i poboljšanje kapaciteta regulatornih tela za sprovođenje analiza uticaja propisa, podsticanje dijaloga javnog i privatnog sektora i primenu zakona.
  2. „Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama“ će pomoći Vladi Republike Srbije u primeni novih odredaba u fiskalnoj odgovornosti, poboljšanju budžetiranja, povećanju transparentnosti i javnosti rada, jačanju upravljanja javnim dugom i poboljšanju ekonomske analize i predviđanja.
  3. „Razvoj finansijskog tržišta“ ima za cilj unapređenje regulatornog okvira za nebankarske institucije, kapaciteta za jačanje i širenje tržišta kapitala, kao i uslova za razvoj upravljanja finansijskim rizicima.

 

Strateški pristup projekta je da pomogne Vladinim institucijama da blisko sarađuju sa privatnim sektorom i nezavisnim ekspertima u cilju postizanja reformi koje će poboljšati konkurentnost privrede. Koraci u reformskom procesu uključuju:

 

  • Određivanje prioritetnih reformi u saradnji sa privredom, uključujući ankete privrednika i praćenje i merenje rezultata reformi
  • Podizanje svesti o potrebi za reformama kroz jačanje dijaloga i edukaciju
  • Ostvarivanje partnerstva sa Vladinim institucijama u planiranju i sprovođenju različitih prioritetnih reformi
  • Jačanje kapaciteta Vlade i privatnog sektora za efikasno sprovođenje održivih reformi
  • Podršku Vladinim institucijama i privatnom sektoru u praćenju realizacije reformskih inicijativa

 

Sprovođenje ovih aktivnosti uštedeće uloženo vreme i sredstva domaćih privrednika i pomoći Vladi da bude efikasnija. Projektne aktivnosti će pomoći privredi u privlačenju neophodnih investicija, a posledično, privreda će biti u mogućnosti da se uspešno takmiči na svetskom ekonomskom tržištu. Sveobuhvatna reforma vodiće i ka izvozno orijentisanom ekonomskom rastu i povećanju zaposlenosti.

Projektni tim se sastoji od 18 domaćih i dva strana eksperta sa širokom ekspertizom u svim oblastima projekta. Tim poseduje veliko iskustvo u oblastima zakonske i ekonomske reforme u Srbiji, a asistirao je u sprovođenju reformi u više od 30 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Mađarsku, Makedoniju i Rumuniju.

 

Više o USAID BEP projektu možete pročitati ovde.